SUP-EVENT 29 april 2018 AANMELDFORMULIER

Leuk dat je mee wilt doen aan het SUP-Event bij ikSUP in Loosdrecht op 29 april 2018. Inschrijven kan via onderstaand aanmeldformulier. Je kunt aankruisen aan welke workshop(s) en/of Toertocht je wilt deelnemen!

Kosten deelname mini workshop: €5,-

Kosten deelname Toertocht: € 7,50 bij gebruik eigen materiaal en €15,- bij gebruik materiaal ikSUP of vn een van de importeurs

Lokatie: SupCenter ikSUP - Oud Loosdrechtsedijk 191 - Loosdrecht

voor verdere vragen: 06 81 467 367 of info@iksup.nl


nb: alle inschrijvingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid


ALGEMENE VOORWAARDEN SUP-EVENT

29-04-2018


  • deelname aan de workshops en/of huur van een Sup is geheel voor eigen risico. Je vrijwaart ikSUP voor ieder vorm van schade, schade die je toebrengt aan derden daaronder begrepen.
  • je bent in het bezit van tenminste zwemdiploma A.
  • ikSUP gaat ervan uit dat je in goede gezondheid verkeert. Mocht je last hebben van een blessure of andere fysieke klachten, dan word je geacht dit te melden.
  • door ikSUP gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden en worden geplaatst op Facebook of Instagram
  • ikSUP levert het materiaal en wij verwachten dat je zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat - verdwenen peddels dienen te worden vergoed en schade aan het board en/of peddel dient te worden gemeld aan de organisatie, zodat in onderling overleg een oplossing kan worden gevonden
  • verhuur vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van tenminste 1 ouder iemand, dit geldt niet voor onze workshops
  • bij verhuur is afgifte van een geldig identiteitsbewijs verplicht. Zonder identiteitsbewijs kunnen wij helaas geen materiaal meegeven
  • bij deelname aan de Toertocht word je geacht de door ikSUP aangegeven route te volgen en je dient om uiterlijk 17 uur weer terug te zijn bij het vertrekpunt bij  Jachthaven Wetterwille
© ikSUP 2019