SUP-Evenings Aanmeldformulier


Leuk dat je mee wilt doen aan onze SUP-Evenings op de donderdagavond!

Via onderstaand inschrijfformulier kun je aangeven welke avonden je me wilt doen. Wij zorgen dan dat er een board voor je klaar ligt!

Houd er rekening mee dat er op de SUP-Evenings geen instructie wordt gegeven, dus iets ervaring is wel gewenst!

De SUP-Evenings gaan van start bij 4 of meer deelnemers.

 19:30 uur 

Kosten: losse evening €20,00pp of knipkaart van 3 evenings voor €55,-

Lokatie: Supschool ikSUP - Oud Loosdrechtsedijk 237 - Loosdrecht
nb: alle inschrijvingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid


ALGEMENE VOORWAARDEN IKSUP

2018 


  • deelname aan lessen en/of verhuur van een Sup is geheel voor eigen risico. Je vrijwaart ikSUP voor ieder vorm van schade, schade die je toebrengt aan derden daaronder begrepen.
  • je bent in het bezit van tenminste zwemdiploma A.
  • ikSUP gaat ervan uit dat je in goede gezondheid verkeert. Mocht je last hebben van een blessure of andere fysieke klachten, dan word je geacht dit te melden.
  • door ikSUP gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden en worden geplaatst op Facebook of Instagram
  • ikSUP levert het materiaal en wij verwachten dat je zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat - verdwenen peddels dienen te worden vergoed
  • verhuur vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van tenminste 1 ouder iemand, dit geldt niet voor onze sup-lessen
  • bij verhuur is afgifte van een geldig identiteitsbewijs verplicht. Zonder identiteitsbewijs kunnen wij helaas geen materiaal meegeven
  • kom je bij verhuur later dan 10 minuten dan de afgesproken tijd terug, dan zijn we helaas genoodzaakt het vervolguur in rekening te brengen
  • bij annulering van een reservering zijn annuleringskosten verschuldigd: bij annulering binnen 24 uur van de gereserveerde les of huur zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor het geval er minder deelnemers aan een groepsactiviteit verschijnen dan waarvoor gereserveerd is. Er moet dan voor de niet-verschijnende personen betaald worden.
© ikSUP 2019