Algemene Voorwaarden ikSUP

ALGEMENE VOORWAARDEN IKSUP


ALGEMENE VOORWAARDEN IKSUP   

VERHUUR

  • Huur van een Sup is geheel voor eigen risico. Je vrijwaart ikSUP voor ieder vorm van schade, schade die je toebrengt aan derden daaronder begrepen.
  • Je bent in het bezit van tenminste zwemdiploma A.
  • ikSUP gaat ervan uit dat je in goede gezondheid verkeert. Mocht je last hebben van een blessure of andere fysieke klachten, dan word je geacht dit te melden.
  • ikSUP levert het materiaal en wij verwachten dat je zorgvuldig met het door ons aangeleverde materiaal omgaat - verdwenen peddels en eventuele schade aan ons materiaal dient te worden vergoed
  • Je verklaart dat je rekening houdt met de geldende vaarregels, zoals bijv. de eenrichtingsroute van beide bruggen van en naar de Vuntus-plas en ruim om de pier van de Porseleinhaven zult peddelen. Zeilboten hebben voorrang op suppers!
  • Verhuur vanaf 16 jaar, anders onder begeleiding van tenminste 1 ouder iemand
  • Afgifte van een geldig identiteitsbewijs is verplicht. Zonder identiteitsbewijs kunnen wij helaas geen materiaal meegeven
  • Kom je bij verhuur later dan 10 minuten dan de afgesproken tijd terug, dan zijn we helaas genoodzaakt het vervolguur in rekening te brengen


Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden van ikSUP.


Naam: ……………………………………………………………………………………

Woonplaats: …………………………………………………………………………….

Tel. Nr.: …………………………….  e-mailadres: …………………………………

Emergency contact (optioneel): …………………………………………………

Inschrijven voor Nieuwsbrief ikSUP: WEL / NIET


Datum: ……………………. Handtekening: ……………………………………….


Meegegeven materiaal: ……………………………………   Wetsuit: WEL/NIET                                   

Tijd Huurblok van: ……………………uur   -  tot ………………………………uur

Kosten: …………………………………………………………………………………


Oud Loosdrechtsedijk 237 * 1231LX Loosdrecht * ikwatersport@gmail.com 

 tel. 06 81 467 367

© ikSUP 2019